Zápisy z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy


2019

Zápisy z jednání ZOP k nahlédnutí v kanceláři Obecního Úřadu Přílepy, Přílepy čp.46, 270 01, tel.724 862 202 prilepy@knezevesko.cz
usnesení zastupitelstva č.001/2019 - č.008/2019 ze dne  9.1.2019:

 -Usnesení č.001/2019: Rozpočtová změna č.8/2018, Změna rozpisu rozpočtu č.4-2018  

-Usnesení č.002/2019: hospodaření a provoz OBDSP v roce 2018, výše příspěvku na r.2019

-Usnesení č.003/2019: Plán inventur na rok 2019, zápisy-kontrol provedené Finanční výborem, Kont.V a Soc.V

-Usnesení č.004/2019: finanční příspěvky zájmovým spolkům v obci Přílepy

-Usnesení č.005/2019: Žádost MS Přílepy-Kněževes prodloužení pachtovného na pozemek pč.367 v k.ú.Přílepy

-Usnesení č.006/2019: Geometrický plán č.384-83/2018 prodej a koupě pozemků

-Usnesení č.007/2019: žádosti o poskytnutí dotace z KUSK na projekt "Výstava Paměti obce Přílepy 620.let" 

-Usnesení č.008/2019: pozemky ve vlast.Obce Přílepy-neopráv. užívané pro soukr.účely-uzavř.smluv. vztahů  užívací vztahy

                                 k neoprávněně zabraným pozemkům:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

POZVÁNKA na jednání ZOP - termíny konání ZOP:

                                               10.1.2018,   21.2.2018,   14.3.2018,   11.4.2018,      9.5.2018,  

                                                18.5.2018,   13.6.2018,   18.7.2018,    15.8.2018,   24.9.2018  

                                                31.10.2018 ustavující zasedání ZOP od 18.30 hod v budově čp.46 Přílepy

                                                14.11.2018 jedníní ZOP od 19.00 hod v budově čp.46 Přílepy

                                                28.11.2018 jednání ZOP od 18.30 hod v budově čp.2 PřílepyZápisy z jednání ZOP k nahlédnutí v kanceláři Obecního Úřadu Přílepy, Přílepy čp.46, 270 01, tel.724 862 202 prilepy@knezevesko.cz2018

Zápis  z  5.  zasedání Zastupitelstva  obce  Přílepy v roce 2018 ( jednání  č.5)konaného  dne  12.12.2018 -zasedání veřejné                                      

        Usnesení č.032/2018:Rozpočet Obce Přílepy na rok 2019  

        Usnesení č.033/2018: Rozpočtová změna rozpočtu 2018 Obce Přílepy - RZ č.7

        Usnesení č.034/2018: Dodatek č.13 Ke Smlouvě o dílo o zajištění komplex. odpadového hosp. Obce Přílepy a Příloha č.1-Dodatek  ke
                                         Smlouvě o úhr. za pr.odv.a zn.odpadu v obci Přílepy pro r.2019

       Usnesení č.035/2018: PRODEJ obecních pozemků p.č.106/9,  p.č.106/10, p.č.106/11

       Usnesení č.036/2018: Vodní dílo Senomaty      
       Usnesení č.037/2018: Zákon o střetu zájmů  

       Usnesení č.038/2018: nařízení vlády č.318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstevZápis z 4.  zasedání  Zastupitelstva  obce Přílepy  v roce 2018  (jednání ZOP č.4) konaného  dne  30.11.2018  - zasedání veřejné 

.              Usnesení ZOP  č.031/2018   -pronájem nebytových prostor v čp.2/přílepská hospoda U Havlů/šenkZápis  z 3.  zasedání Zastupitelstva  obce  Přílepy v roce 2018 ( jednání  č. 3) konaného  dne  28.11.2018  - zasedání veřejné                                    

               usnesenízastupitelstva č.028/2018 - č.030/2018 ze dne  28.11.2018 : 

               Usnesení č.028/2018: Dohoda zimní údržba komunikací

               Usnesení č.029/2018:  Dohoda garážování jeřábu

               Usnesení č.030/2018: MS- nájemné z pronájmu honebních pozemků "honitby" v k.ú.Přílepy


Zápis z 2.  zasedání Zastupitelstva  obce  Přílepy v roce 2018 ( jednání ZOP č. 2 )konaného  dne  14.11.2018  - zasedání veřejné  

                     usnesení zastupitelstva č.018/2018 - č.027/2018 ze dne  14.11.2018:

                     Usnesení č.018/2018: rozpočtové změny  RZ č.05/2018 a RZ č.06/2018

                     Usnesení č.019/2018: výsledky dílčího přezkoumáníhospodaření obce Přílepy za rok 2018 - Zápis z přezk. 

                     Usnesení č.020/2018: pověření starostky a místostarostky k zastupování Obce Přílepy ve svazcích, založení podpisových vzorů...   
                     Usnesení č.021/2018: kompetence starosty obce k provádění jed.rozpoč. opatření v rozsahu do 100.000,-Kč   
                     Usnesení č.022/2018: nepeněžní dar (dárkové balíčky) občanům narozeným před rokem 1948(starším 70let)

                     Usnesení č.023/2018: a.) ZÁMĚR prodeje pozemků  p.č.106/10 a p.č.106/11 v k.ú.Přílepy                                          
                                                     b.) ZÁMĚR prodeje pozemků p.č.106/9 v k.ú.Přílepy

                     Usnesení č.024/2018:  žádost paní Markéty Holé a L.Daenemarkové týkající se koupě části pozemku p.č.193/1 k.ú.Přílepy

                     Usnesení č.025/2018:  informace o Aplikaci PORT.ALL  sloužící  pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ČR

                     Usnesení č.026/2018: Oznámení o nuceném převodu všech akcií České spořitelny, a.s.   

                     Usnesení č.027/2018: Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2019.  


Zápis  č.1  ze dne   31.10. 2018 ( jednání č. 1) Ustavující zasedání ZOP - zasedání veřejné    

                     usnesení zastupitelstva č.001/2018 - č.017/2018SOUPIS USNESENÍ z jednání ZOP ve volebním období 2014-2018 ►►► https://lenkad.webnode.cz/_files/200000003-e12dae224a/Z%C3%A1pisy%20seznam%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20a%20usnesen%C3%AD%20ZOP%20P%C5%99%C3%ADlepy%202014-2018.pdf:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

výpisy ze Zápisů - usnesení:

Zápis č.1 ze dne    10.1.2018    jednání č.50  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 11.01.2018   sejmuto: 27.01.2018

    

 

Zápis č.2 ze dne    21.2.2018    jednání č.51  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 12.02.2018   sejmuto: 10.03.2018


  


Zápis č.3 ze dne    14.3.2018    jednání č.52  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 15.03.2018   sejmuto: 5.04.2018


Zápis č.4 ze dne    11.4.2018    jednání č.53  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 12.04.2018   sejmuto: 28.04.2018


Zápis č.5 ze dne    9.5.2018    jednání č.54  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 10.05.2018   sejmuto: 26.05.2018


Zápis č.6 ze dne    18.5.2018    jednání č.55  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 19.05.2018   sejmuto: 4.06.2018


POZVÁNKA na 13.6.2018    jednání č.56  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 4.06.2018   sejmuto: 14.06.2018

.:::::::::::::::::


Zápis č.1 ze dne    31.10.2018    jednání č.1ustavující zasedání výpis z usnesení-Příloha č.4  k nahlédnutí na OÚ Přílepy

                                  vyvěšeno: 1.11.2018   sejmuto: 17.11.20182017

Zápis č.1 ze dne    11.1.2017    jednání č.35  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 12.01.2017   sejmuto: 27.01.2017

    Zápis č.2 ze dne      8.2.2017    jednání č.36  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 09.02.2017   sejmuto: 25.02.2017

   

Zápis č.3 ze dne    22.2.2017    jednání č.37  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 22.02.2017   sejmuto: 10.03.2017


Zápis č.4 ze dne    8.3.2017    jednání č.38  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 09.03.2017   sejmuto: 25.03.2017


Zápis č.5 ze dne  12.4.2017    jednání č.39  k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 13.04.2017   sejmuto: 29.04.2017Zápis č.6 ze dne  10.5.2017    jednání č.40 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 11.05.2017   sejmuto: 27.05.2017


Zápis č.7 ze dne  19.5.2017    jednání č.41 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 20.05.2017   sejmuto: 5.06.2017


Zápis č.8 ze dne  14.6.2017    jednání č.42 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 15.06.2017   sejmuto: 1.07.2017


Zápis č.9 ze dne  19.7.2017    jednání č.43 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 20.07.2017   sejmuto: 5.08.2017


Zápis č.10 ze dne  4.8.2017    jednání č.44 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 5.08.2017   sejmuto: 21.08.2017


Zápis č.11 ze dne  6.9.2017    jednání č.45 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 7.09.2017   sejmuto: 23.09.2017


Zápis č.12 ze dne 11.10.2017    jednání č.46 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 12.10.2017   sejmuto: 28.10.2017


Zápis č.13 ze dne 15.11.2017    jednání č.47 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 16.11.2017   sejmuto: 2.12.2017


Zápis č.14 ze dne 24.11.2017    jednání č.48 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 25.11.2017   sejmuto: 11.12.2017


Zápis č.15 ze dne 20.12.2017    jednání č.49 k nahlédnutí ZDE►

                                  vyvěšeno: 25.11.2017   sejmuto: 11.12.2017


::::-::::-:::::-:::::-:::::-:::::-:::::-

2016Zápis č.16 ze dne 9.12.2016 jednání č.34 10.12.2016   26.12.2016

Zápis č.15 ze dne 7.12.2016 jednání č.33         

08.12.2016   24.12.2016
Zápis č.14 ze dne 9.11.2016 jednání č.3210.11.2016   26.11.2016
Zápis č.13 ze dne 19.10.2016 jednání č.3120.10.2016   05.11.2016


:::::-:::::-:::::-:::::-:::::-:::::-Zápisy ZOP k nahlédnutí v kanceláři OÚ Přílepy