Úřední deska OÚ a Obce Přílepy

POZVÁNKA na veřejné jednání Zastupitelstva Obce Přílepy v roce 2019:

Předpokládané termíny konání ( druhá středa v měsíci ) od 18.30 hodin:

místo konání v budově OÚ přílepy Přílepy čp.46:

9.1.2019

13.2.2019 ----změna termínu na 25.2.2019-pondělí

13.3.2019----změna termínu na 27.3.2019 -středa

10.4.2019

15.5.2019

12.6.2019 ----změna termínu na 17.6.2019-pondělí

10.7.2019 ----změna termínu na 17.7.2019-středa

14.8.2019

11.9.2019

9.10.2019

13.11.2019

11.12.2019

místo konání v budově čp.2 Přílepy - Přílepská hospoda U Havlů :

29.5.2019

27.11.2019


 


informace-oznámení:


►Záměr prodat obecní pozemek p.č.193/9 v k.ú.Přílepy

o ploše 748m2 tvořící jeden funkční celek s pozemkem p.č.193/5. Pozemek byl vyčleněn na základě GP č.388-13/2019 , cena pozemku=14.960,-Kč kupující : pani M.H. ►►► Záměr a návrh kupní smlouvy ►►►


Datum vyvěšení: 27.03.2019
Datum sejmutí: 12.04.2019


►Záměr prodat obecní pozemek p.č.193/8 v k.ú.Přílepy

o ploše 2305m2 tvořící jeden funkční celek s pozemkem p.č.193/6. Pozemek byl vyčleněn na základě GP č.388-13/2019 , cena pozemku=69.150,-Kč kupující : pani L.D........ ►►► Záměr a návrh kupní smlouvy ►►►


Datum vyvěšení: 27.03.2019

Datum sejmutí: 12.04.2019


►Záměr prodat obecní pozemek p.č.154/2 v k.ú.Přílepy

o ploše 20m2 tvořící jeden funkční celek s pozemkem p.č.150. Pozemek byl vyčleněn na základě GP č.389-14/2019 , cena pozemku=3.340,-Kč kupující : pani L.D. ..... ►►► Záměr a návrh kupní smlouvy k nahlédnutí ZDE►►► 


Datum vyvěšení: 27.03.2019

Datum sejmutí: 12.04.2019►ZÁMĚR prodat pozemek p.č.106/12 v k.ú.Přílepy oddělený GP z pozemku p.č.106/1 v k.ú.Přílepy .....k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  25.2.2019

sejmuto dne:    14.3.2019


►ROZHODNUTÍ prodat pozemek p.č.106/9 v k.ú.Přílepy oddělený GP z pozemku p.č.106/1 v k.ú.Přílepy .....k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  13.12.2018

sejmuto dne:    29.12.2018


►ROZHODNUTÍ prodat pozemek p.č.106/10 a p.č.106/11 v k.ú.Přílepy oddělené GP z pozemku p.č.106/1 v k.ú.Přílepy .....k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  13.12.2018

sejmuto dne:    29.12.2018


►OZNÁMENÍ PRONÁJEM   Přílepské hospody U havlů - šenk 

a   PRONÁJEM SLUŽEBNÍHO BYTU č.3/01 v obci Přílepy

termín pronájmu od 17.1.2018   k nahlédnutí ►


vyvěšeno dne: 30.11.2018

sejmuto dne :  16.12.2018►ZÁMĚR prodat pozemek p.č.106/9 v k.ú.Přílepy oddělený GP z pozemku p.č.106/1 v k.ú.Přílepy .....k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  25.11.2018

sejmuto dne:    11.12.2018►ZÁMĚR prodat pozemek p.č.106/10 a p.č.106/11 v k.ú.Přílepy oddělené GP z pozemku p.č.106/1 v k.ú.Přílepy .....k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  25.11.2018

sejmuto dne:    11.12.2018POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Přílepy 

dne 31.10.2018

v budově Obecního úřadu Přílepy

od 18.30 hodin  POZVÁNKA - program jednání k nahlédnutí

vyvěšeno dne: 19.10.2018

sejmuto z úřední desky dne: 1.11.2018


ZÁMĚR postoupit práva k nakládání s majetkem: "Přílepy-tlaková splašková kanalizace"

Obec Přílepy jako člen VSOR zveřejňuje Záměr postoupit práva k nakládání a užívání majetku "Přílepy tlaková splašková kanalizace" za účelem zajištění správy, provozu, údržby a oprav Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka na základě Smlouvy.

NÁVRH SMLOUVY ►


vyvěšeno dne:   3.9.2018

sejmuto dne:   20.9.2018


ROZHODNUTÍ prodat pozemek p.č.27 v k.ú.Přílepy  k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  20.8.2018

sejmuto dne:      5.9.2018


ZÁMĚR prodat pozemek p.č.27 v k.ú.Přílepy .....k nahlédnutí ZDE►

vyvěšeno dne:  27.7.2018

sejmuto dne: 16.8.2018


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Veřejná vyhláška-návrh vymezení zastavě.území obce Přílepy ►

Návrh OOP  ►


Grafická část OOP ( mapa)►


https://www.mesto-rakovnik.cz/uredni-deska-1/navrh-zastaveneho-uzemi-obce-prilepy-16861.html?ftresult=VE%C5%98EJN%C3%81+VYHL%C3%81%C5%A0KA%E2%80%9C+ROZHODNUT%C3%8D+%C4%8D.+193%2F2017+Datum vyvěšení: 27.09.2017

Datum sejmutí: 27.10.2017::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2017 o vymezení zastavěného území obce Přílepy ►

opatření ►

mapa ►

Datum vyvěšení: 6.12.2017

Datum sejmutí: 22.12.2017


https://www.mesto-rakovnik.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah16578_1.PDF&original=OOP_Prilepy_Vymezeni%20ZU.PDF