Úřední deska OÚ a Obce Přílepy


Veřejná vyhláška-návrh vymezení zastavě.území obce Přílepy ►

Návrh OOP  ►


Grafická část OOP ( mapa)►


https://www.mesto-rakovnik.cz/uredni-deska-1/navrh-zastaveneho-uzemi-obce-prilepy-16861.html?ftresult=VE%C5%98EJN%C3%81+VYHL%C3%81%C5%A0KA%E2%80%9C+ROZHODNUT%C3%8D+%C4%8D.+193%2F2017+Datum vyvěšení: 27.09.2017

Datum sejmutí: 27.10.2017::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2017 o vymezení zastavěného území obce Přílepy ►

opatření ►

mapa ►

Datum vyvěšení: 6.12.2017

Datum sejmutí: 22.12.2017


https://www.mesto-rakovnik.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah16578_1.PDF&original=OOP_Prilepy_Vymezeni%20ZU.PDF