ROZPOČET Obce Přílepy

ROZPOČET 2019

-Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2019 k nahlédnití ZDE► 

                      vyvěšeno dne: 15.11.2018   sejmuto: 13.12.2018  

-Rozpočet Obce Přílepy na rok 2019 k nahlédnutí ZDE►

                      vyvěšeno dne: 13.12.2018   sejmuto: 1.1.2019


-Přehled rozpočtových opatření (změn) v roce 2019 :


RZ č.01/2019 (schváleno starostkou a zaúčtováno dne 15.5.2018,

                        schváleno ZOP dne  17.6.2019, usnesením č.040/2019)   k nahlédnutí zde►

                        vyvěšeno dne: 16.5.2019   sejmuto: 1.1.2020
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ROZPOČET 2018

-Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2018 k nahlédnití ZDE► 

                      vyvěšeno dne: 16.10.2017   sejmuto: 25.11.2017  

-Rozpočet Obce Přílepy na rok 2018 k nahlédnutí ZDE►

                      vyvěšeno dne: 25.11.2017   sejmuto: 31.12.2017


-Přehled rozpočtových opatření (změn) v roce 2018 :

RZ č.01/2018 (schváleno starostkou a zaúčtováno dne 28.2.2018,

                        schváleno ZOP dne  14.3.2018, usnesením č.013/2018)   k nahlédnutí zde►

                        vyvěšeno dne: 28.2.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.02/2018 (schváleno starostkou a zaúčtováno dne 3.6.2018

                        schváleno ZOP dne  13.6.2018, usnesením č.035/2018)   k nahlédnutí zde►

                        vyvěšeno dne: 14.6.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.03/2018 (schváleno starostkou a zaúčtováno dne 10.6.2018

                        schváleno ZOP dne  13.6.2018, usnesením č.035/2018)   k nahlédnutí zde►

                        vyvěšeno dne: 14.6.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.04/2018 (schváleno starostkou 30.8.2018 a zaúčtováno dne 30.9.2018

                         schváleno ZOP dne  24.9.2018, usnesením č.060/2018)   k nahlédnutí zde►

                         vyvěšeno dne: 30.8.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.05/2018 (schváleno starostkou 31.10.2018 a zaúčtováno dne 31.10.2018

                         schváleno ZOP dne  14.11.2018, usnesením č.018/2018)   k nahlédnutí zde►

                         vyvěšeno dne: 1.11.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.06/2018 (schváleno starostkou 31.10.2018 a zaúčtováno dne 31.10.2018

                         schváleno ZOP dne  14.11.2018, usnesením č.018/2018)   k nahlédnutí zde►

                         vyvěšeno dne: 1.11.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.07/2018 (schváleno starostkou 14.11.2018 a zaúčtováno dne 16.11.2018

                         schváleno ZOP dne  12.12.2018, usnesením č.033/2018)   k nahlédnutí zde►

                         vyvěšeno dne: 1.12.2018   sejmuto: 1.1.2019

RZ č.08/2018 (schváleno starostkou 31.12.2018 a zaúčtováno dne 31.12.2018

                         schváleno ZOP dne  9.1.2019, usnesením č.001/2019)   k nahlédnutí zde►

                         vyvěšeno dne: 1.1.2019   sejmuto: 1.6.2019::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ROZPOČTOVÝ Výhled :

-Rozpočtový výhled Obce Přílepy 2016 - 2019 k nahlédnití ZDE►

                       vyvěšeno dne: 10.12.2015   sejmuto: 1.1.2020


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ROZPOČET 2017

-Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2017 k nahlédnití ZDE► 

                      vyvěšeno dne: 10.11.2016   sejmuto: 8.12.2016          

-Rozpočet Obce Přílepy na rok 2017 k nahlédnutí ZDE►

                      vyvěšeno dne: 8.12.2016   sejmuto: 24.12.2016     


-Přehled rozpočtových opatření (změn) v roce 2017 :

                      RZ č.01/2017 ( schváleno dne  10.5.2017, usnesením č.017/2017)   k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 11.5.2017   sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.02/2017 ( schváleno dne  6.9.2017, usnesením č.031/2017)   k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 7.9.2017     sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.03/017  (schváleno dne 15.11.2017, usnesením č.042/2017) k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 16.11.2017  sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.04/017 (schváleno dne 15.11.2017, usnesením č.042/2017) k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 16.11.2017  sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.05/017 (schváleno dne 20.12.2017, usnesením č.047/2017) k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 31.12.2017  sejmuto: 16.1.2018

                      RZ č.06/017 (schváleno dne 20.12.2017, usnesením č.047/2017) k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 31.12.2017  sejmuto: 16.1.2018
Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2018  

 -Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy za rok 2018 ►              návrh vvyvěšen od 27.3.2019 do 30.5.2019

                                                                                                                              

   přílohy:

    1.1. sestava FIN - plnění rozpočtu za rok 2018, REKAPITULACE Příjmů a Výdajů k nahlédnutí ZDE►

    1.2. sestava ROZVAHA ke dni 31.12.2018 (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.3. sestava VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2018 (dle Přílohy č.2 k vyhlášceč.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.4. Příloha - finanční vypořádání se státním rozpočtem 2018 (dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.5. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2018 k nahlédnutí ZDE►

 vyvěšeno dne : 27.3.2018   sejmuto dne 30.5.2018


Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2017   


-Návrh - Účetní závěrka Obec Přílepy 2017 :

-výsledky hospodaření Obce Přílepy za účetní období 1.1.2017 - 31.12.2017

   1.) ROZVAHA - Obec Přílepy za rok 2017 k nahlédnutí ZDE►

   2.) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Obec Přílepy za rok 2017 k nahlédnutí ZDE►

   3.) PŘÍLOHA (doplňující informace podle §7...) k nahlédnutí ZDE►NA ÚŘEDNÍ DESCE JSOU ZVEŘEJNĚNY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ OBCE PŘÍLEPY ZA ROK 2017.

Ostatní doklady jsou veřejnosti k dispozici v kanceláři OÚ Přílepy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Přílepy za rok 2016 :


Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy (IČO: 00639958) za rok 2016 :

    1.1. sestava FIN - plnění rozpočtu za rok 2016, REKAPITULACE Příjmů a Výdajů k nahlédnutí ZDE►

    1.2. sestava ROZVAHA ke dni 31.12.2016 (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.3. sestava VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2016 (dle Přílohy č.2 k vyhlášceč.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.4. Příloha - finanční vypořádání se státním rozpočtem 2016 (dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.5. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2016 k nahlédnutí ZDE►

 vyvěšeno dne : 24.4.2017   sejmuto dne 20.5.2017


.ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ:

https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2017/propocet-dopadu-zakona-c-260-2017-sb-do-29465