členství Obce Přílepy ve svazcích, sdružení,...

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti  https://www.rakovnicko.info/svazek-obci-pro-zajisteni-dop-obsluznosti/


Svaz měst a obcí ČR  https://smocr.cz/


Svazek obcí mikroregionu Kněževes  https://www.knezevesko.cz/


Rakovnicko o.p.s. ( zřizovatelem je Svazek mikroreg. Kněževes ) https://www.mas-rakovnicko.cz/mas-rakovnicko-3/rakovnicko-o-p-s-/

                                                                                              https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Rakovnicko-o-p-s      

        působnost na k.ú.Přílepy : MAS Rakovnicko  https://www.mas-rakovnicko.cz/dokumenty/

                                            


Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka  https://www.vsor.cz/