VOLBY informace: [*46*]

 "Volby do zastupitelstev obcí
konané ve dnech 5. a 6. Října 2018"

výsledky voleb do ZOP ►►►


Informace o  "SVOLÁNÍ prvního zasedání okrskové volební komise dne 14.9.2018" ►►► 

                                         Vyvěšeno dne: 29.8.2018         Sejmuto dne: 15.9.2018


Informace  "OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb" ►►►

                                         Vyvěšeno dne: 20.9.2018         Sejmuto dne: 7.10.2018Informace o konání voleb a kandidatuře do Zastupitelstva Obce Přílepy ►►►


ZVEŘEJNĚNÍ POČTU VOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY

Zastupitelstvo Obce Přílepy na 55. veřejném jednání Zastupitelstva Obce Přílepy dne 18.5.2018
usnesením č.  031/2018  v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a s přihlédnutím na počet obyvatel v obci Přílepy

stanovilo počet členů zastupitelstva Obce Přílepy na volební období 2018-2022 v počtu 5 členů zastupitelstva

Další informace k volbám:

https://volby.idnes.cz/komunalni-volby-2018.aspx?t=vysledky-obec&o=2&o2=CZ020C&o3=565261&obec=prilepy


volební spot:

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IpQzRBLdtGs" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VOLBA prezidenta ČR

Datum a doba konání volby prezidenta Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů  pod č. 275/2017 Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018. (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018).
   ►  POZVÁNKA na první zasedání okrskové volební komise v obci Přílepy pro volbu prezidenta ČR

         datum konaní :  19. 12.2017 v kanceláři Obecního úřadu Přílepy, Přílepy čp. 46, od 17:00 hodin.


   ►  INFORMACE o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci Přílepy:

          místo konání: budova OÚ Přílepy čp.46, 270 01

          datum konání:  v pátek 12.ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a   

                                      v sobotu 13.ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 


          Případné   II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky     
                                    v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

                                    v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Další informace k volbě prezidenta na   webových stránkách Ministerstva vnitra:

                                                                           https://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspxV