ODPADY nakládání s odpady v k.ú. a obci Přílepy :


           -ODPADY: na základě vyhlášky č.83/2016 Sb.- určení čísla provozovny v obci Přílepy:

            IČZ (identifikační číslo zařízení, které je přiřazeno krajským úřadem) = není přiděleno

            IČP (identifikační číslo provozovny Obce Přílepy) = 6399580000


- Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady v obci Přílepy k nahlédnutí

- Příloha č.1 k OZV - ceny vývozů v roce 2018 ►k nahlédnutí

- termíny vývozů odpadů v roce 2018 ►k nahlédnutí

- nakládání s odpady v k.ú.Přílepy k nahlédnutí


V zájmu České republiky a cílem nás všech je snižování množství směsného komunálního odpadu a třídění odpadů.- svoz nebezpečného odpadu : květen a říjen daného roku

   složení nebezpečného odpadu ►Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
          Znečištěné obaly -  prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

          Odpadní barvy - zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

          Absorpční činidla  - čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

          Motorové a ostatní oleje

          Olejové filtry

          Pneumatiky: -osobní,nákladní, traktorové

          Použité elektrozařízení:-malé spotřebiče  - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                                                           - TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy,telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

                                                -velké spotřebiče - pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,

                                                - chladící zařízení  - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

            Ostatní: Zářivky - trubicové, výbojky, úsporné zářivky       

             NE - běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

             Olověnéakumulátory- svoz velkoobjemového odpadu ( přistaven kontejner na svozové místo za čp.47 Přílepy) květen a říjen daného roku


INFORMACE spol.EKO-KOM - tříděný odpad :

https://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/uzitecne-informace-obce/zpravodaj