Úřední deska

ZÁKAZ odběru povrchových vod:

https://www.mesto-rakovnik.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah16102_106.pdf&original=OOP_zakaz_odberu_povrchovych_vod.pdf


https://www.mesto-rakovnik.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah16104_106.pdf&original=OOP_oprava_zrejme_nespravnosti.pdf


vyvěšeno: 21.6.2017     sejmuto: do odvolání


____________________________________________________________________

OZNÁMENÍ o možnosti pronájmu šenku v Přílepské hospodě U Havlů

Oznámení o možnosti pronájmu.pdf (543839)

 

 

ZPRÁVY o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přílepy :

    ZPÁVA za rok 2012  k nahlédnutí  ZDE : Přezkoumání -audit 2012.pdf (1701379)

    ZPÁVA za rok 2013  k nahlédnutí  ZDE : Přezkoumání -audit 2013

   ZPÁVA za rok 2014  k nahlédnutí  ZDE : Přezkoumání -audit 2014

   ZPÁVA za rok 2015  k nahlédnutí  ZDE : Přezkoumání -audit 2015

   ZPÁVA za rok 2016  k nahlédnutí  ZDE : Přezkoumání -audit 2016