PřílepskýRAPORT informace z obce

PřílepskýRAPORT  2019 č.1 ►►► :

https://lenkad.webnode.cz/_files/200000002-9ec3d9fbcb/P%C5%99%C3%ADlepsk%C3%BDRAPORT%202019%20%20%C4%8D.1.pdf

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PřílepskýRAPORT  2018 č.1....►►►

PřílepskýRAPORT  2018 č.2....►►► informace - komunální volby říjen 2018

PřílepskýRAPORT  2018 č.3....►►►  Kulturní a společenské akce-Přílepské léto  2018

PřílepskýRAPORT  2018 č.4....►►►