ROZPOČET Obce Přílepy

ROZPOČET 2017

-Rozpočtový výhled Obce Přílepy 2016 - 2019 k nahlédnití ZDE►

                       vyvěšeno dne: 10.12.2015   sejmuto: 1.1.2020

-Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2017 k nahlédnití ZDE► 

                      vyvěšeno dne: 10.11.2016   sejmuto: 8.12.2016          

-Rozpočet Obce Přílepy na rok 2017 k nahlédnutí ZDE►

                      vyvěšeno dne: 8.12.2016   sejmuto: 24.12.2016

-Návrh rozpočtu Obce Přílepy na rok 2018 k nahlédnití ZDE► 

                      vyvěšeno dne: 16.11.2017   sejmuto: 14.12.2017          -Přehled rozpočtových opatření (změn) v roce 2017 :

                      RZ č.01/2017 ( schváleno dne  10.5.2017, usnesením č.017/2017)   k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 11.5.2017   sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.02/2017 ( schváleno dne  6.9.2017, usnesením č.031/2017)   k nahlédnutí zde►

                      vyvěšeno dne: 7.9.2017     sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.03/017

                      vyvěšeno dne: 2.11.2017  sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.04/017

                      vyvěšeno dne: 2.11.2017  sejmuto: 1.1.2018

                      RZ č.05/017

                      vyvěšeno dne: 30.11.2017  sejmuto: 1.1.2018ROZPOČET OBCE PŘÍLEPY 2000 - 2013:

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/565261-prilepy/timelineZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Přílepy za rok 2016 :


Návrh závěrečného účtu Obce Přílepy (IČO: 00639958) za rok 2016 :

    1.1. sestava FIN - plnění rozpočtu za rok 2016, REKAPITULACE Příjmů a Výdajů k nahlédnutí ZDE►

    1.2. sestava ROZVAHA ke dni 31.12.2016 (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.3. sestava VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2016 (dle Přílohy č.2 k vyhlášceč.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.4. Příloha - finanční vypořádání se státním rozpočtem 2016 (dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.410/2009Sb.) k nahlédnutí ZDE►

    1.5. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2016 k nahlédnutí ZDE►

 vyvěšeno dne : 24.4.2017   sejmuto dne 20.5.2017


.ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ:

https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2017/propocet-dopadu-zakona-c-260-2017-sb-do-29465