členství Obce Přílepy ve svazcích, sdružení,...

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti


Svaz měst a obcí ČR


Svazek obcí mikroregionu Kněževes


Rakovnicko o.p.s. ( zřizovatelem je Mikroregion Kněževes )


působnost na k.ú.Přílepy : MAS Rakovnicko


Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka